نام کاربري : کلمه عبور : عضو انجمن نيستيد ! همين حالا عضو شويد . | کلمه عبور خود را فراموش کرده ام !
تبلیغات در آی آر ارتشآغاز شده توسط
متن
viper-59 آفلاينتعداد ارسال ها: 889
تاريخ عضويت: 5 /6 /1395
محل زندگي: تهران
تعداد تشکر کرده: 2171
تعداد تشکر شده: 5303
نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انجمن اي ار ارتش

پست رژه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش


اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند.

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
امضاي کاربر :
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 11:06
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 14 کاربر از viper-59 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: mehdi &mjad89 &alij &castlevania &hadivx &rubik &crounus2000 &espadan &sky_hero &elyas &100ra &khalabanofiriaf &afzaly &yekkhatere &


تعداد ارسال ها: 889
تاريخ عضويت: 5 /6 /1395
محل زندگي: تهران
تعداد تشکر کرده: 2171
تعداد تشکر شده: 5303
نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 1 RE پست رژه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش


.اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
امضاي کاربر :
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 11:30
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 14 کاربر از viper-59 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: alij /castlevania /hadivx /nazsa /mehdi /rubik /crounus2000 /espadan /shekari313 /sky_hero /elyas /khalabanofiriaf /afzaly /yekkhatere /


تعداد ارسال ها: 4
تاريخ عضويت: 17 /8 /1392
تعداد تشکر کرده: 21
تعداد تشکر شده: 36

پاسخ : 2 RE


.اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 11:39
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 12 کاربر از mjad89 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: viper-59 /castlevania /alij /mehdi /rubik /crounus2000 /espadan /sky_hero /khalabanofiriaf /behrouz07 /afzaly /yekkhatere /


تعداد ارسال ها: 889
تاريخ عضويت: 5 /6 /1395
محل زندگي: تهران
تعداد تشکر کرده: 2171
تعداد تشکر شده: 5303
نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 3 RE پست رژه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش


.اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
امضاي کاربر :
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 11:49
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 13 کاربر از viper-59 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: castlevania /alij /hadivx /nazsa /mehdi /rubik /crounus2000 /espadan /sky_hero /elyas /100ra /afzaly /yekkhatere /


تعداد ارسال ها: 163
تاريخ عضويت: 25 /6 /1393
محل زندگي: تهران
تعداد تشکر کرده: 1107
تعداد تشکر شده: 869
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 4 RE پست رژه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش


.اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 11:59
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 11 کاربر از castlevania به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: viper-59 /mehdi /rubik /crounus2000 /espadan /sky_hero /alij /khalabanofiriaf /mo-nia /afzaly /yekkhatere /


تعداد ارسال ها: 646
تاريخ عضويت: 2 /4 /1395
محل زندگي: یاسوج
سن: 24
تعداد تشکر کرده: 4637
تعداد تشکر شده: 3687
نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 5 RE پست رژه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش


.اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
امضاي کاربر :
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 13:54
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 13 کاربر از rubik به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: hamid48 /mehdi /viper-59 /crounus2000 /espadan /castlevania /shekari313 /sky_hero /elyas /alij /100ra /afzaly /yekkhatere /


تعداد ارسال ها: 889
تاريخ عضويت: 5 /6 /1395
محل زندگي: تهران
تعداد تشکر کرده: 2171
تعداد تشکر شده: 5303
نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 6 RE پست رژه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش


.اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
امضاي کاربر :
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 17:21
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 11 کاربر از viper-59 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: espadan /rubik /elyas /alij /shekari313 /khalabanofiriaf /afzaly /crounus2000 /castlevania /sky_hero /yekkhatere /


تعداد ارسال ها: 883
تاريخ عضويت: 15 /11 /1393
محل زندگي: شاهرود
تعداد تشکر کرده: 10397
تعداد تشکر شده: 4660
نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا

پاسخ : 7 RE پست رژه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش


.اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
امضاي کاربر :
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 19:19
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 9 کاربر از alij به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: rubik /viper-59 /100ra /khalabanofiriaf /espadan /afzaly /crounus2000 /castlevania /sky_hero /


تعداد ارسال ها: 646
تاريخ عضويت: 2 /4 /1395
محل زندگي: یاسوج
سن: 24
تعداد تشکر کرده: 4637
تعداد تشکر شده: 3687
نیروی هوافضای سپاه پاسداران
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 8 RE پست رژه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش


.اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
امضاي کاربر :
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 19:36
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 13 کاربر از rubik به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: alij /viper-59 /ldmdff /hamid48 /100ra /khalabanofiriaf /espadan /afzaly /smpedram /crounus2000 /castlevania /sky_hero /yekkhatere /


تعداد ارسال ها: 307
تاريخ عضويت: 10 /3 /1395
سن: 19
تعداد تشکر کرده: 1253
تعداد تشکر شده: 1963
نیروی قدس سپاه پاسداران
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 9 RE پست رژه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش


.اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
امضاي کاربر : ''If the invaders reach Iran, the country will turn into a burning hell for them''
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 21:56
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 7 کاربر از 100ra به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: khalabanofiriaf /espadan /rubik /afzaly /alij /crounus2000 /sky_hero /


تعداد ارسال ها: 362
تاريخ عضويت: 26 /10 /1394
محل زندگي: شهریار
تعداد تشکر کرده: 992
تعداد تشکر شده: 1798
نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 10 RE پست رژه 29 فروردین به مناسبت روز ارتش


.اين پست مخصوص اعضا مي باشد و فقط اعضا مي توانند مشاهده کنند

براي مشاهده اين پست ثبت نام کنيد يا وارد شويد.
امضاي کاربر :
**...در آرزوی پروازم...**

**...دوست دارم کفنم پرچم ایران باشد...**

*****نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی*****
سه شنبه 29 فروردین 1396 - 22:03
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 8 کاربر از khalabanofiriaf به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: espadan /rubik /afzaly /alij /crounus2000 /castlevania /sky_hero /yekkhatere /برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.
انجمن نظامی آی آر ارتشسايت نظامي آي آر ارتش در مرداد ماه سال 1391 تاسيس و براي بالابردن معلومات نظامي پارسي زبانان جهان راه اندازي شده است.اين سايت به هيچ ارگان دولتي و نظامي وابسته نيست و کاملا شخصي مي باشد.تمامي حقوق مطالب براي سايت آي آر ارتش محفوظ مي باشد.
ضمنا کپي برداري از مطالب انجمن و سايت با ذکر منبع باعث خوشنودي ماست.ايميل پست الکترونيکي مديريت سايت : ir.artesh@yahoo.com