نام کاربري : کلمه عبور : عضو انجمن نيستيد ! همين حالا عضو شويد . | کلمه عبور خود را فراموش کرده ام !آغاز شده توسط
متن
yekkhatere آفلاينتعداد ارسال ها: 228
تاريخ عضويت: 14 /9 /1394
تعداد تشکر کرده: 2159
تعداد تشکر شده: 1256
نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا
انجمن اي ار ارتش

۲۴ تصویر تکان دهنده از خطوط مقدم جنگ جهانی اول
۲۴ تصویر تکان دهنده از خطوط مقدم جنگ جهانی اول که واقعیت های هولناک این رویداد را نشان می دهند

در طول هزاران سال گذشته، بشر تنها چند صد سال در صلح کامل به سر برده است. انسان ها در تمامی ادوار تاریخ شاهد بروز جنگ ها و درگیری های خونین بوده اند. اما شاید به جرات بتوان گفت که هیچ یک از آن ها به پای جنگ جهانی اول و دوم نمی رسند.در طول جنگ های جهانی میلیون ها نفر جانشان را از دست دادند و چندین میلیون دیگر نیز آواره شدند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، تنها جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸) ۱۷ میلیون کشته و ۷٫۵ میلیون آواره بر جای گذاشت. چنین قتل عامی در تمام تاریخ کم سابقه بوده؛ اگر آن را بی سابقه ندانیم.در طول جنگ، خبرنگاران و عکاس ها سعی داشتند با فداکاری ابعاد گسترده نبرد را به تصویر بکشند.

احتمالا شما تا به حال عکس های زیادی از این رویداد هولناک دیده اید. اما به تازگی تصاویری از خطوط مقدم جبهه های مختلف جنگ جهانی اول منتشر شده که دیدنشان هر کسی را به فکر فرو می برد. ما در این مقاله قصد داریم آن ها را پیش روی چشمان شما قرار دهیم. تا پایان همراه باشید.


سربازسربازی آمریکایی که هنگام رژه رفتن و قبل از عزیمت به سوی خط مقدم نبرد، با یک کودک دست می دهد؛ سال ۱۹۱۷٫ی آمریکاییسربازی آمریکایی که هنگام رژه رفتن و قبل از عزیمت به سوی خط مقدم نبرد، با یک کودک دست می دهد؛ سال ۱۹۱۷٫ که هنگام رژه رفتن و قبل از عزیمت به سوی خط مقدم نبرد، با یک کودک دست می دهد؛ سال ۱۹۱۷٫


گروهی از سربازان آمریکایی که در فرانسه، مواضع کشور آلمان را با اسلحه ۳۷ میلیمتری هدف قرار می دهند؛ ۳ آوریل سال ۱۹۱۸٫گروهی از سربازان آمگروهی از سربازان آمریکایی که در فرانسه، مواضع کشور آلمان را با اسلحه ۳۷ میلیمتری هدف قرار می دهند؛ ۳ آوریل سال ۱۹۱۸٫


ریکایی که در فرانسه، مواضع کشور آلمان را با اسلحه ۳۷ میلیمتری هدف قرار می دهند؛ ۳ آوریل سال ۱۹۱۸٫


نمایی از فاجعه هیندنبورگ در جنگنمایی از فاجعه هیندنبورگ در جنگل های آرگون فرانسه. یک سرباز آمریکایی تصویری از این شخص همراه با ترانشه ای متروکه را حوالی سال ۱۹۱۷ میلادی گرفته استل های آرگون فرانسه. یک سرباز آمریکایی تصویری از این شخص همراه با ترانشه ای متروکه را حوالی سال ۱نمایی از فاجعه هیندنبورگ در جنگل های آرگون فرانسه. یک سرباز آمریکایی تصویری از این شخص همراه با ترانشه ای متروکه را حوالی سال ۱۹۱۷ میلادی گرفته است.۹۱۷

میلادی گرفته است.


درگیری های شدید د
درگیری های شدید در بستر رودخانه دیناجک لهستان؛ سال ۱۹۱۴٫ر بستر رودخانه دیناجک لهستان؛ سال ۱۹۱۴درگیری های شدید در بستر رودخانه دیناجک لهستان؛ سال ۱۹۱۴٫

سربازان آلمانی کهسربازان آلمانی که با
سربازان آلمانی که با ماسک های خود و با استفاده از اسلحه ضد هوایی، به جنگ هواپیماهای با ارتفاع کم می روند؛ سال ۱۹۱۶٫

ماسک های خود و با استفاده از اسلحه ضد هوایی، به جنگ هواپیماهای با ارتفاع کم می روند؛ سال ۱۹۱۶٫ با ماسک های خود و با استفاده از اسلحه ضد هوایی، به جنگ هواپیماهای با ارتفاع کم می روند؛ سال ۱۹۱۶٫


در سمت چپ سدر سمت چپ سربازی ناشناس متعلق به سال ۱۹۱۵ را مشاهده می کنید که آخرین دستاوردها در زمینه زره را نشان می دهد. عکس سمت راست نی
در سمت چپ سربازی ناشناس متعلق به سال ۱۹۱۵ را مشاهده می کنید که آخرین دستاوردها در زمینه زره را نشان می دهدعکس سمت راست نیز سواره نظامی آلمانی را نشان می دهد که ماسک
مخصوص و نیزه ای بلند به همراه دارد و تفاوت دو دوران مختلف جنگ را پررنگ می سازدز سواره نظامی آلمانی را نشان می دهد که ماسک مخصوص و نیزه ای بلند به همراه دارد و تفاوت دو دوران مختلف جنگ را پررنگ می سازد.

ربازی ناشناس متعلق به سال ۱۹۱۵ را مشاهده می کنید که آخرین دستاوردها در زمینه زره را نشان می دهد. عکس سمت راست نیز سواره نظامی آلمانی را نشان می دهد که ماسک مخصوص و نیزه ای بلند به همراه دارد و تفاوت دو دوران مختلف جنگ را پررنگ می سازد.


دست جدست جدا دست جدا شده یک قربانی در میدان جنگ شمال فرانسه؛ سال ۱۹۱۶٫شده یک قربانی در میدان جنگ شمال فرانسه؛ سال ۱۹۱۶٫دا شده یک قربانی در میدان جنگ شمال فرانسه؛ سال ۱۹۱۶٫گروهی از سربازا
گروهی از سربازان فرانسوی که در خرابه های نبرد اِن در سال ۱۹۱۷ در جای خود مستقر شده اند.ن ف

رانسوی که درخرابه
گروهی از سربازان فرانسوی که در خرابه های نبرد اِن در سال ۱۹۱۷ در جای خود مستقر شده اندهای نبرد اِن در سال ۱۹۱۷در جای خود مستقر شده اند.


چراغ های جستجوچچراغ های جستجوی سربازان بریتانیایی که کشتی هوایی آلمانی در حال بمب انداختن را شناسایی کرده اند؛ سال ۱۹۱۶٫

راغ های جستجوی سربازان بریتانیایی که کشتی هوایی آلمانی در حال بمب انداختن را شناسایی کرده اند؛ سال ۱۹۱۶٫

ی سربازان بریتانیایی که کشتی هوایی آلمانی در حال بمب انداختن را شناسایی کرده اند؛ سال ۱۹۱۶٫سمت چپ: سمت چپ: هواپیماهای «SE-5» بریتانیا در حالنبرد با فوکرهای «D7» آلمانی؛ حوالی سال ۱۹۱۵٫ سمت راست نیز سربازیآلمانی را نشان می دهد که پس از شناسایی بالن توسط دشمنو نابودی آن، خودش را باچتر نجات پایین
می اندازدهواپیسمت چپ: هواپیماهای «SE-5» بریتانیا در حال نبرد با فوکرهای «D7» آلمانی؛ حوالی سال ۱۹۱۵٫ سمت راست نیز سربازی آلمانی را نشان می دهد که پس از شناسایی بالن توسط دشمن و نابودی آن، خودش را با چتر نجات پایین می اندازد.


ماهای «SE-5» بریتانیا در حال نبرد با فوکرهای «D7» آلمانی؛ حوالی سال ۱۹۱۵٫ سمت راست نیز سربازی آلمانی را نشان می دهد که پس از شناسایی بالن توسط دشمن و نابودی آن، خودش را با چتر نجات پایین می اندازد.سربازان بریتانیایی که با
سربازان بریتانیایی که با استفاده از سر نیزه در کمبره فرانسه می جنگند؛ سال ۱۹۱۷٫استفاده از سر نیزه در کمبره فرانسه می جسربازان بریتانیایی که با استفاده از سر نیزه در کمبره فرانسه می جنگند؛ سال ۱۹۱۷٫


نگند؛ سال ۱۹۱۷٫تصویری که چهره قبل و بعتصویری که
تصویری که چهره قبل و بعد سربازی را پس از آسیب های صورت نشان می دهد؛ سال ۱۹۱۴٫چهره قبل و بعد سربازی را پس از آسیب های صورت نشان می دهد؛ سال ۱۹۱۴٫د سربازی را پس از آسیب های صورت نشان می دهد؛ سال ۱۹۱۴٫


قلعه ای در پرزمیسقلعه ای در پرزمیسی لهستان که پس از بمباران دشمن تنها خرابه ای از آن باقی مانده است؛ سال ۱۹۱۵٫ی لهستان که پقلعه ای در پرزمیسی لهستان که پس از بمباران دشمن تنها خرابه ای از آن باقی مانده است؛ سال ۱۹۱۵٫


س از بمباران دشمن تنها خرابه ای از آن باقی مانده است؛ سال ۱۹۱۵٫
تانکی بریتانیای
تانکی بریتانیایی که رو به جلو پیشروی می کند؛ سال ۱۹۱۷٫


ی که رو به جلو پتانکی بریتانیایی که رو به جلو پیشروی می کند؛ سال ۱۹۱۷٫
یشروی می کند؛ سال ۱۹۱۷٫


سربازان فرانسوی که
سربازان فرانسوی که همراه با ماسک و سر نیزه خودشان را برای دومین نبرد ایپر در سال ۱۹۱۵ آماده می کنندهمراه با ماسک و سربازان فرانسوی که همراه با ماسک و سر نیزه خودشان را برای دومین نبرد ایپر در سال ۱۹۱۵ آماده می کنند.


سر نیزه خودشان را برای دومین نبرد ایپر در سال ۱۹۱۵ آماده می کنند.تیم شلیک کننده مسلستیم شلیک کننده مسلسل بریتانیایی که از کلاه های ضد گاز استفاده می کنند تا در نبرد سُم از سلاح های شیمیایی در امان بمانند؛ سال ۱۹۱۶٫

ل بریتانیایتیم شلیک کننده مسلسل بریتانیایی که از کلاه های ضد گاز استفاده می کنند تا در نبرد سُم از سلاح های شیمیایی در امان بمانند؛ سال ۱۹۱۶٫
ی که از کلاه های ضد گاز استفاده می کنند تا در نبرد سُم از سلاح های شیمیایی در امان بمانند؛ سال ۱۹۱۶٫
گروهبان مهندسان گروهبان مهندسان سلطنتی بخش سیگنال که یادداشتی را درون محفظه استوانه ای شکل قلاده یک سگ پیغام رسان می اندازد؛ آگوست سال ۱۹۱۸٫


سلطنتی بخش سیگنال که یادداشتی را درون محفظه استوانه ای شکل قلاده یک سگ پیغام رسان می اندازد؛ آگوست سال ۱۹گروهبان مهندسان سلطنتی بخش سیگنال که یادداشتی را درون محفظه استوانه ای شکل قلاده یک سگ پیغام رسان می اندازد؛ آگوست سال ۱۹۱۸٫

۱۸٫


سربازان فرانسوی که در برابر ش
سربازان فرانسوی که در برابر شلیک گلوله های توپ در نبرد وردن پناه می گیرند؛ سال ۱۹۱۶٫

لیکسربازان فرانسوی که در برابر شلیک گلوله های توپ در نبرد وردن پناه می گیرند؛ سال ۱۹۱۶٫
گلوله های توپ در نبرد وردن پناه می گیرند؛ سال ۱۹۱۶٫
گروهی ا
گروهی از سربازان که پس از حمله توپخانه ای به آمبولانس های آلمان، محل را بازرسی می کنند؛ سال ۱۹۱۵٫


ز سربازان که پس اگروهی از سربازان که پس از حمله توپخانه ای به آمبولانس های آلمان، محل را بازرسی می کنند؛ سال ۱۹۱۵٫ز حمله توپخانه ای به آمبولانس های آلمان، محل را بازرسی می کنند؛ سال ۱۹۱۵٫سمت چپ: سربازان
سمت چپ: سربازان بریتانیایی که توسط گاز کلر نابینا شده اند، به
سمت اردوگاهی نظامی هدایت می شوند؛ سال ۱۹۱۸٫ سمت راست: سرباز
مجروح آمریکایی که در ورنس ان ارگن کمک های اولیه دریافت می کند؛ سپتامبر سال 1918
بریتاسمت چپ: سربازان بریتانیایی که توسط گاز کلر نابینا شده اند، به سمت اردوگاهی نظامی هدایت می شوند؛ سال ۱۹۱۸٫ سمت راست: سرباز مجروح آمریکایی که در ورنس ان ارگن کمک های اولیه دریافت می کند؛ سپتامبر سال ۱۹۱۸٫
نیایی که توسط گاز کلر نابینا شده اند، به سمت اردوگاهی نظامی هدایت می شوند؛ سال ۱۹۱۸٫ سمت راست: سرباز مجروح آمریکایی که در ورنس ان ارگن کمک های اولیه دریافت می کند؛ سپتامبر سال ۱۹۱۸٫افرادی که سافرادی که سربازان مجروح را در یک بیمارستان صحرایی بلژیکی مداوا می کنند؛ سال ۱۹۱۶٫ربازان مجروح را افرادی که سربازان مجروح را در یک بیمارستان صحرایی بلژیکی مداوا می کنند؛ سال ۱۹۱۶٫در یک بیمارستان صحرایی بلژیکی مداوا می کنند؛ سال ۱۹۱۶٫


مراسم تشییع جنازه دسته جمعی
مراسم تشییع جنازه دسته جمعی در شهر کوو ایرلند برای قربانیان فاجعه «Lusitania» در سال ۱۹۱۵٫ یک زیر دریایی آلمانی با استفاده از اژدر یک کشتی را دور از سواحل ایرلند هدف قرار داد و آن را غرق ساخت. بیش از ۱۱۹۸ سرنشین کشته شدنددرمراسم تشییع جنازه دسته جمعی در شهر کوو ایرلند برای قربانیان فاجعه «Lusitania» در سال ۱۹۱۵٫ یک زیر دریایی آلمانی با استفاده از اژدر یک کشتی را دور از سواحل ایرلند هدف قرار داد و آن را غرق ساخت. بیش از ۱۱۹۸ سرنشین کشته شدند.
شهر کوو ایرلند برای قربانیان فاجعه «Lusitania» در سال ۱۹۱۵٫ یک زیر دریایی آلمانی با استفاده از اژدر یک کشتی را دور از سواحل ایرلند هدف قرار داد و آن را غرق ساخت. بیش از ۱۱۹۸ سرنشین کشته شدند.ارائه خدمات برای سربازان آمریکایی کارائه خدمات برای سربازان آمریکایی که در میدان نبرد فرانسه جانشان را از دست دادند؛ هابوکن نیو جرسی در سال ۱۹۲۰ میلادیه در میدان نبرد فرانسه جانشان را از دست دادند؛ هابوکن نیو جرسی در سال ۱۹۲۰ میلادی.ارائه خدمات برای سربازان آمریکایی که در میدان نبرد فرانسه جانشان را از دست دادند؛ هابوکن نیو جرسی در سال ۱۹۲۰ میلادی.نیروهای پشتیبان نخستین رژه استرالیا روی گذرگاه چوبی در دهکده هوگ بلژیک؛ سال ۱۹۱۷٫
نیروهای پشتیبان نخستین رژه استرالیا روی گذرگاه چوبی در دهکده هوگ بلژیک؛ سال ۱۹۱۷٫
لینک
لینمک
امضاي کاربر : جانم فدای امام زمان.برای ظهور امام صلوات
چهارشنبه 30 فروردین 1396 - 18:50
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 13 کاربر از yekkhatere به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: mo-nia &viper-59 &sky_hero &general-reza &espadan &behrouz07 &afzaly &ldmdff &crounus2000 &takavar313 &rubik &alij &peiman &


تعداد ارسال ها: 1039
تاريخ عضويت: 12 /5 /1394
سن: 27
تعداد تشکر کرده: 974
تعداد تشکر شده: 4025

پاسخ : 1 RE ۲۴ تصویر تکان دهنده از خطوط مقدم جنگ جهانی اول
مسئله جالب در جنگ جهانی اول این بود که اولا پادشاهان سه کشور روسیه المان و انگلستان از یک خانواده و هر سه نوه ملکه الیزابت بودن

ومسئله دوم افسران جوان اروپایی که صحنه های خشن جنگ را ندیده بودن زمان اعزام به جبهه با غرور تمام از فتح غریب الوقوع و برگشت افتخار امیز خودشون میگفتن وبا خوشحالی با اعضای خانواده و نامزدان و همسرانشون خداحافظی میکردن

ولی به محض شروع جنگ این افسران چنان روحیه خودشون رو از دست داده بودن که برخی مواقع گریه میکردن
چهارشنبه 30 فروردین 1396 - 19:30
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 10 کاربر از mina68 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: viper-59 /sky_hero /espadan /yekkhatere /afzaly /crounus2000 /rubik /alij /peiman /arashtaj /


تعداد ارسال ها: 3797
تاريخ عضويت: 14 /8 /1392
محل زندگي: گرگان
سن: 32
تعداد تشکر کرده: 24266
تعداد تشکر شده: 23090
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 4 RE ۲۴ تصویر تکان دهنده از خطوط مقدم جنگ جهانی اول
اونقدر تصاویر تکان دهنده بود که من از جام تکون خوردم

چون دستگاه تبلیغاتی دست اونهاست و چون پیروز نبرد هستند به خودشون حق میدن هرچیزی رو به نفع خودشون تحریف و حقیقت رو مصادره بکنن

در یکی از شهرهای آباد و بزرگ کشور ما در زمان چنگیز فقط بیش از 3 میلیون نفر قتل عام شدند اما جوری حرف میزنن که انگار کشته های خودشون آدم بودن

خودشون حمله به اماکن صلیب سرخ و بیمارستانها رو ممنوع کردن اما در تصاویر بالا بیمارستان و امبولانسهای المانی رو نابود کردن

یا اون زیپلینهای المانی در جنگ کمتر از 100 نفر تلفات وارد کردن اما خودشون حسابی از این غول کم تحرک میترسیدن

در واقع قتل عام کردن خودشون به دست خودشون بی سابقه بوده (باید اینطوری می نوشتن)
وگرنه خیلی اقوام سیاه پوست و سرخ پوست و اسیایی رو اونها کشتن بدون اینکه آب از اب تکون بخوره
حتی اونها در باغ وحشهاشون قفسی داشتن که محل نگهداری بومی های افریقایی بود

امضاي کاربر : افلاطون در بخشی از توصیف ایرانیان گفت :
آنان از نژاد خدایانند
شنبه 02 اردیبهشت 1396 - 10:36
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 9 کاربر از crounus2000 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: afzaly /takavar313 /rubik /shahin021 /mina68 /sky_hero /yekkhatere /alij /arashtaj /


تعداد ارسال ها: 1039
تاريخ عضويت: 12 /5 /1394
سن: 27
تعداد تشکر کرده: 974
تعداد تشکر شده: 4025

پاسخ : 6 RE ۲۴ تصویر تکان دهنده از خطوط مقدم جنگ جهانی اول
مسئله جالب اینجاست انگار فقط انگلیس و دار و دسته اش تلفات دادن و اونها المانیها رو باد میزدن
خخخ فراموش کردن اواخر جنگ جهانی دوم و درحالیکه المان اصلا نیروی هوایی نداشت با بمب افکن های ب ۱۷ و سوپر فورتس چطور دهها هزار تن بمب رو روی مناطق مسکونی و غیر نظامی و زن و بچه بیچاره و بی دفاع خالی میکردن
راست میگن که همیشه تاریخ قوم فاتح رو‌مظلوم نشون میده چون تاریخ رو اونا مینویسن
و چطور تو هیروشیما و ناکازاکی بزرگترین جنایت و نسل کشی تاریخ رو انجام دادن
شنبه 02 اردیبهشت 1396 - 23:26
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 8 کاربر از mina68 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: sky_hero /afzaly /yekkhatere /crounus2000 /alij /hossein /rubik /arashtaj /


تعداد ارسال ها: 130
تاريخ عضويت: 10 /8 /1392
محل زندگي: کرج
سن: 29
تعداد تشکر کرده: 67
تعداد تشکر شده: 647
بسیج
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 7 RE ۲۴ تصویر تکان دهنده از خطوط مقدم جنگ جهانی اول
نقل قول از mina68
مسئله جالب اینجاست انگار فقط انگلیس و دار و دسته اش تلفات دادن و اونها المانیها رو باد میزدن
خخخ فراموش کردن اواخر جنگ جهانی دوم و درحالیکه المان اصلا نیروی هوایی نداشت با بمب افکن های ب ۱۷ و سوپر فورتس چطور دهها هزار تن بمب رو روی مناطق مسکونی و غیر نظامی و زن و بچه بیچاره و بی دفاع خالی میکردن
راست میگن که همیشه تاریخ قوم فاتح رو‌مظلوم نشون میده چون تاریخ رو اونا مینویسن
و چطور تو هیروشیما و ناکازاکی بزرگترین جنایت و نسل کشی تاریخ رو انجام دادن

سلام
برام خیلی جالبه
اوفرانسه واروپا که مهدازادی بیانه شما میتونی به هرچیزی اهانت کنی ایازبالله (حتی خدا حتی پیامبران)
اما دو چیز رو درموردش حرف بزنی اخرتت رو میارن پیشوازت
یکی نظریه داروین
یکی هم هلوکاس
امضاي کاربر : اگر تن به تن
سربه کشتن دهیم

به زان که میان کشور
بدشمن دهیم
یکشنبه 03 اردیبهشت 1396 - 00:18
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 7 کاربر از rezairani به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: afzaly /yekkhatere /crounus2000 /alij /hossein /rubik /arashtaj /


تعداد ارسال ها: 57
تاريخ عضويت: 19 /1 /1396
محل زندگي: Tehran
تعداد تشکر کرده: 139
تعداد تشکر شده: 322
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 8 RE ۲۴ تصویر تکان دهنده از خطوط مقدم جنگ جهانی اول
نقل قول از rezairani
نقل قول از mina68
مسئله جالب اینجاست انگار فقط انگلیس و دار و دسته اش تلفات دادن و اونها المانیها رو باد میزدن
خخخ فراموش کردن اواخر جنگ جهانی دوم و درحالیکه المان اصلا نیروی هوایی نداشت با بمب افکن های ب ۱۷ و سوپر فورتس چطور دهها هزار تن بمب رو روی مناطق مسکونی و غیر نظامی و زن و بچه بیچاره و بی دفاع خالی میکردن
راست میگن که همیشه تاریخ قوم فاتح رو‌مظلوم نشون میده چون تاریخ رو اونا مینویسن
و چطور تو هیروشیما و ناکازاکی بزرگترین جنایت و نسل کشی تاریخ رو انجام دادن

سلام
برام خیلی جالبه
اوفرانسه واروپا که مهدازادی بیانه شما میتونی به هرچیزی اهانت کنی ایازبالله (حتی خدا حتی پیامبران)
اما دو چیز رو درموردش حرف بزنی اخرتت رو میارن پیشوازت
یکی نظریه داروین
یکی هم هلوکاس

با سلام.
البته بزرگوار بنده با فرمایش شما مخالفم.
استاد بنده سال ها در رن (Rennes) فرانسه زندگی میکرده و به تدریس در اونجا مشغول بوده.
گهگاهی برای ما از خاطرات دوران طولانی زندگیش در فرانسه تعریف میکنه،
در مورد نظریه داروین به هیچ وجه اینطور نیست و هرکسی میتونه اونو نقد کنه و مشکلی نداره ،
ولی از اونجایی که عموم جامعه فرانسه نظریه داروین رو قبول دارن نقد نظریه داروین برای مردم جالب نیست.
اما در مورد هلوکاست ، این حادثه رخ داده و جنایت هایی به وسیله آلمان نازی رخ داد که قبل از اون کم سابقه بوده.
حالا کاری نداریم که عده ای در ایران و دیگر کشور های مسلمان با هر شیوه ای شده میخوان این موضوع رو دروغ جلوه بدن،
ولی این اتفاق رخ داده و شاهدان عینی زیادی هم از این ماجرا ها جون سالم به در بردن که این موضوع رو بیان کردن.
حتی افسران نازی بعد از شکست آلمان این موضوع رو پذیرفتن و در دادگاه هایی که براشون برگذار شدن اعلام کردن که به اعمال شون افتخار میکردن و از این قتل عام هایی که انجام دادن به هیچ عنوان پشیمان نیستند.
امروزه حتی خود آلمانی ها و دولت شون هم بابت جنایت های اجدادشون در دو جنگ جهانی شرمنده دیگر ملل هستند و سال هاست که پذیرفتن این جنایات بدست آلمان نازی برعلیه یهودی ها ، لهستانی ها و دیگر مخالفانشون انجام شده...
به هر حال و به خصوص در جنگ جهانی دوم با آتشی که حمله آلمان به لهستان درست کرد بیش از 70 میلیون نفر کشته شدند و صد ها میلیون نفر دچار قطع عضو ، معلولیت ، از دست دادن اعضای خانواده یا بیخانمان شدند.
طبیعیه که کسی هلوکاست رو نفی میکنه با هدف حمایت از آلمان نازی هست و از اونجایی که در اروپا اندیشه های آلمانی نازی رو فاشیسم و خطرناک میدونن به هیچ وجه اجازه تبلیغ چنین افکاری رو نمیدن فرق نمیکنه در کدوم کشور اروپایی باشه.

مثل این میمونه که شما برید تو خیابون و بگید حادثه کربلا دروغ بود ، یزید خوب بود و شهید شدن امام حسین و یارانش دروغ بود و خودشون بر اثر مرگ طبیعی فوت شدن و یزید هیچ کاری بهشون نداشت!
مردم با شما چه برخوردی خواهند کرد؟
(البته منظورم این نبود که هلوکاست و عاشورا مثل هم هستند که عاشورا هزاران بار برای ما ارزش مند تره ، ولی میخوام بگم وقتی یه حادثه ای قلب عموم مردم یک جامعه رو بدرد آورده و بعد شما بری اون موضوع تکذیب کنی و بگی دروغ بوده ، با گل و شیرینی از شما استقبال نخواهند کرد و خشم و ناراحتی مردم برعلیه شما رو به دنبال خواهد داشت...)
امضاي کاربر :
یکشنبه 03 اردیبهشت 1396 - 03:21
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 3 کاربر از marinecorps به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: yekkhatere /alij /rubik /


تعداد ارسال ها: 194
تاريخ عضويت: 23 /1 /1396
تعداد تشکر کرده: 1211
تعداد تشکر شده: 1018

پاسخ : 9 RE
سلام
در جنگ حلوا بخش نمی کنن. نکشی، کشته می شی و این چهره پلید جنگه. وقتی ببینی دوستت و یا خانوادت در کنارت تکه تکه شدند، هر کسی هم که باشی اگه فرصت بهت بدن، به طرف مقابل رحم نمی کنی. به قول شوهر خالم که می گفت طرف با تبرزین افتاده بود به جون نخلهای عراقی. گفتیم داری چکار می کنی، گفت ندیدن با نخلستانهای ما چکار کردند! بله، من و شما نمی تونیم درک کنیم. وقتی با برخی قدیمی های جنگ حرف می زنی، نفرت از عراقی ها و عربها رو توی وجودشون می بینی و حس می کنی. چون از نزدیک دیدن که در خط مقدم نبرد چی اتفاق افتاده.

جناب کرنوس عزیز، آماری که دادین (قتل و عام 3 میلیون نفر در یک شهر در حمله مغولها) اصلاً واقع بینانه نیست. فکر کنم در کل در این جنگ 3 میلیون نفر در ایران کشته شدند نه در یک شهر خاص (مگه اون زمان شهرهای ما چقدر بودند که فقط 3 میلیون نفر در یک شهر بوده باشند؟ تازه الان طبق آمارهای رسمی بجز تهران و مشهد، دیگه شهر بالای 3 میلیون نفر نداریم.)

جناب مرین عزیز موضوع هولوکاست واقعی بوده و کسی منکر اصل موضوع نیست. اما توجهات به سمت تحریف اون رفته. اما کجاها دروغ گفتن:
1- براساس تحقیقات 20 سال قبل رژه گارودی (نویسنده مسلمان فرانسوی) در مجموع جمعیت کل یهودیان دنیا در فاصله سالهای قبل تا بعد جنگ جهانی دوم فقط به اندازه 100 هزار نفر کم شده (این جمعیت شامل کشته های جنگ جهانی دوم و فوتی های معمولی میشه). دقت کنید نویسنده یک غربی بوده و نه مثل استاد شما که فقط یک دوره کوتاه در غرب بوده. جالبه بدونید رژه گارودی به خاطر بیان این حقیقت (صد البته براساس ارقام و آمارهای رسمی این عدد توسط گارودی اعلام شده)، محکوم و زندانی شد و جریمه نقدی هم براش تعیین کردند اونم در مهد تمدن و دموکراسی اروپا یعنی فرانسه!
2- چرا آلمانها اقدام به سوزاندن می کردند، طبق تحقیقات و مطالعاتی که من داشتم دلیل اصلیش این بوده که در اون دوره در ارودگاه های مورد نظر بیماریهای واگیردار شایع میشه و آلمانها به دلیل جلوگیری از انتشار بیماری، اجساد مرده ها رو می سوزوندن! البته این کار غیراخلاقی بوده و هست، اما زنده زنده سوزاندن افراد سالم عمدتاً یک دروغ دیگه از سوی صهیونیستهاست (هر چند نمیشه 100% زنده سوزاندن برخی افراد بیمار رو رد کرد، مخصوصاً که هیتلر خیلی از یهودی ها متنفر بوده).
3- طبق اعتراف خود غربی ها، در ارودگاه های مدنظر صهیونیستها، عموماً کوره ای وجود نداشته و عمده کوره های نمایشی الان هم در سالهای پس از جنگ جهانی ساخته شده تا دروغشون باورپذیر بشه.
4- گیرم آلمانها این کار غیراخلاقی رو انجام دادند (که دادند)، خوب یکی از ایالتهای آلمانها رو به صهیونیستها بدن. چرا باید بیان فلسطین رو به اونها بدن؟ مگه دو جنگ جهانی در خاورمیانه اتفاق افتاده؟ چرا باید یهودی های بقیه کشورهای دنیا، حتی کشورهای خیلی دور از جنگ، رو جمع بکنن ببرن اسرائیل؟
5- بد نیست سری به تاریخ تشکیل اسرائیل بزنید. بزرگان یهود از 100 سال قبل (قرن 20) در انگلیس برنامه تشکیل این دولت رو در سر داشتند و به دنبال بهانه ای برای ایجاد اجماع و حمایت غربی ها از این امر بودند. جنگ جهانی دوم و هلوکاست بهانه لازم برای این کار رو به اونها داد. کافیه به فاصله زمانی نزدیک جنگ جهانی دوم و تشکیل دولت غاصب اسرائیل یک نگاهی بکنید.
اصولاً یهودی ها در کل دنیا جمعیت خیلی کمی هستند (فقط چند میلیون نفر)، بنابراین برای ماندن در قدرت و دیده شدن، سعی کردند تا حد امکان خبرگذاری های مهم دنیا و منابع اصلی قدرت و ثروت رو به دست بگیرند تا افکار و اندیشه های دنیا رو به نفع خودشون تحریک بکنن و تمام عقاید مخالفشون رو سانسور بکنن. خنده دار ترین نکته ممکن اینجاست که همه ساله در کنیسه های ایران هم سالگرد تشکیل دولت یهود، با شکوه هر چه تمام تر جشن گرفته میشه و خیلی از افراد رده بالای دولت اسرائیل، اصالت ایرانی داشته و دارند!!!

---------------
اما چند تا آمار جالب:
1- در زمان حمله اعراب به ایران و فتح کشور به دست اونها در زمان خلیفه دوم، بدون شک بیش از یک میلیون ایرانی توسط لشکر اعراب کشته شدند و خیلی از سرزمینهای آباد ایران نابود شد. برخی شهرهای ایران تا 3 بار توسط اعراب غارت شد و صدها هزار نفر در این شهرها توسط اعراب به قتل رسیدند. این هزینه ورود اسلام به ایران بود! بد نیست کتاب 2 قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین کوب رو بخونید تا ببینید چه بلایی سر ایران آوردند.
2- آمار کشته های جنگ جهانی دوم 6 یا 7 میلیون نفر بوده (برخلاف نظر یکی از دوستان که گفته بود 70 میلیون کشته). اما جهت استحضار دوستان عزیز باید بدونید به دلیل سیاست خصمانه انگلیسی ها بر علیه ایران، در 3-4 سال بعد از جنگ جهانی دوم، قحطی و بیماری های واگیردار نظیر طاعون و وبا، جان 8 میلیون ایرانی رو گرفت و جمعیت 16 میلیونی ایران رو نصف کرد (اوضاع اونقدر خراب بوده که مردم از گرسنگی به سگ و گربه هم رحم نمی کردند!). جهت اطلاع باید بگم به دلیل اوضاع اسفبار جامعه اون زمان ایران، دولت وقت آمریکا کشتی غلات به ایران فرستاد که با ممانعت انگلیسی ها، این غلات به ایران نرسید و مردم بیشتری جان باختند.
دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 11:34
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 5 کاربر از hossein به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: crounus2000 /rubik /t_72 /afzaly /arashtaj /برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.
انجمن نظامی آی آر ارتشسايت نظامي آي آر ارتش در مرداد ماه سال 1391 تاسيس و براي بالابردن معلومات نظامي پارسي زبانان جهان راه اندازي شده است.اين سايت به هيچ ارگان دولتي و نظامي وابسته نيست و کاملا شخصي مي باشد.تمامي حقوق مطالب براي سايت آي آر ارتش محفوظ مي باشد.
ضمنا کپي برداري از مطالب انجمن و سايت با ذکر منبع باعث خوشنودي ماست.ايميل پست الکترونيکي مديريت سايت : ir.artesh@yahoo.com