نام کاربري : کلمه عبور : عضو انجمن نيستيد ! همين حالا عضو شويد . | کلمه عبور خود را فراموش کرده ام !تعداد بازديد 4501
آغاز شده توسط
متن
shahid_07 آفلاينتعداد ارسال ها: 56
تاريخ عضويت: 30 /1 /1393
محل زندگي: تهران
تعداد تشکر کرده: 50
تعداد تشکر شده: 248
نیروی قدس سپاه پاسداران
انجمن اي ار ارتش

تخمین مسافت
منظور از تخمین مسافت

الف ) بستن درجه صحیح به جنگ افزار ، جهت اجرای آتش دقیق و مؤثر روی دشمن .

ب ) گزارش دادن صحیح محل و نقاط و اهداف به رده مافوق .

عوامل مؤثر در تخمین مسافت

در وضعیتهای زیر مسافت کمتر از مقدار حقیقی بنظر میرسد

1 – هوا زیاد روشن باشد ( ظهر ها )

2 – آفتاب از پشت سر بتابد ( هدف خیلی روشن باشد )

3 – هدف در زمین هموار یا در سطح آب قرار داشته باشد ( دشت،کویر،دریا )

4 – جهت دید از پائین به بالا باشد (وقتی به قله کوه نگاه میکنیم )

در وضعیتهای زیر مسافت بیشتر از مقدار حقیقی بنظر میرسد

1 – هوا تاریک باشد ( هنگام طلوع و غروب خورشید )

2 – آفتاب از جلو بتابد

3 – زمینه پشت هدف تیره باشد

4 – جهت دید از بالا به پائین باشد

روشهای تخمین مسافت

اندازه گیری مسافت از روی نقشه نظامی

بوسیله خط کش فاصله بین دو نقطه مورد نظر را در نقشه ای اندازه گیری میکنیم، سپس فاصله بدست آمده را با استفاده از مقیاس نقشه تبدیل به مسافت حقیقی روی زمین می نمائیم.لازم بذکر است که برای استفاده از نقشه ،ابتدا باید نقطه مورد نظر را روی نقشه مشخص کنیم و هر چه دقیقتر این کار را انجام دهیم مسافت بدست آمده دقیقتر خواهد بود.

مثال : فاصله دو نقطه A و Bروی نقشه برابر با 4 سانتیمتر است ، اگر مقیاس نقشه (یک پنجاه هزارم ) باشد فاصله حقیقی دو نقطه چقدر است ؟

فاصله افقی در طبیعت بر حسب سانتیمتر 200000 = 50000 × 4

فاصله افقی در طبیعت بر حسب متر 2000 = 100 : 200000

فاصله افقی در طبیعت بر حسب کیلو متر 2 = 1000 : 2000

تخمین مسافت در روز و در جهت طول

از روی شکل ظاهری رزمنده با تجهیزات همراه

در شرایط عادی هوا ،یکنفر با چشم سالم قادر است مشخصات زیر را از یک فرد ایستاده در مسافتهای مختلف تشخیص دهد.

در مسافت 100 متر نفر بخوبی دیده میشود

در مسافت 200 متر قسمتی از تجهیزات انفرادی از قبیل قمقمه،کوله پشتی،بیل،و...دیده میشود

در مسافت 300 متر نوع لباس و جنگ افزار بخوبی دیده میشود

در مسافت 400 متر سر از بدن جدا دیده میشود و حرکات دست و پا بخوبی محسوس است

در مسافت 500 متر سر ، مانند نقطه سیاهی در روی بدن دیده میشود

در مسافت 600 متر سر و بدن به شکل خط سیاهی که قسمت بالای آن کم عرض و پائین آن عریضتر است دیده میشود

استفاده از یگان صد متری

برای این کار می بایست فاصله صد متری را با تمرینهای مکرر در ذهن خود داشته باشیم تا فاصله صد متر برای ذهن ما ملکه شود . برای تخمین مسافت ، یک مسافت صد متری روی زمین تجسم کرده و بعد تعیین می کنیم از محلی که قرار گرفته ایم تا هدف چندتا از این اندازه ها وجود دارد .(لازم بذکر است که مسافتهای صد متری بعد کوچکتر بنظر میرسند) این روش برای تخمین مسافت تا فاصله 500 متری مورد استفاده قرار میگیرد و برای مسافتهای 500 تا 1000 متر ابتدا نقطه ای در نیمه راه هدف انتخاب میشود و آنگاه با استفاده از روش بالا مسافت موضع تا هدف بدست می آید.

استفاده از دو چشم و انگشت اشاره

بوسیله یکی از انگشتان خود به هدفی که میخواهید تخمین مسافت بزنید ، نشانه روی کنید و یکی از چشمان خود را ببندید ، سپس آن چشمتان را که باز است ببندید و با چشم دیگرتان نگاه کنید ( در این حالت انگشت خود را روی هدف نمی بینید ، بلکه مقداری جابجا شده ) مقداری که انگشتتان را جابجا می بینید تخمین زده (تخمین مسافت در عرض ) و در عدد 10 ضرب کنید ، حاصلضرب فاصله شما تا هدف بر حسب متر بدست می آید.

بوسیله کلاه نقاب دار

بدین ترتیب که کلاه نقاب دار را بر سر گذاشته و بطرف منطقه مورد نظر (دشمن ) ، لبه کلاه را با هدف مماس کرده،بدون اینکه سر بالا و پائین حرکت کند به طرف منطقه خودی عقب گرد می کنیم،حال در منطقه خودی لبه کلاه روی هر چیزی که قرار گرفت مشخص می کنیم و این فاصله را قدم شماری می کنیم .این فاصله بدست آمده تقریباً مساوی با فاصله تا هدف اصلی است.

هر 125 قدم معمولی در زمینهای صاف مساوی 100 متر است .

هر 130 قدم معمولی در زمینهای سربالائی و ضد شیب مساوی 100 متر است .

هر 120 قدم معمولی در زمینهای شیب و سرازیری مساوی 100 متر است .

تخمین مسافت در روز و در جهت عرض

تخمین مسافت در جهت عرض با استفاده از زاویه دید اشیاء بر حسب میلیم انجام میگیرد.(زاویه دید یک شیئی یک متری در فاصله 1000 متر را یک میلی ام گویند ) برای تخمین مسافت بوسیله میلیم از این فرمول استفاده می کنیم. M = W : R

M = میلی ام

W = اختلاف سمت در عرض بر حسب متر

R = فاصله دیده بان تا هدف بر حسب کیلومتر

روشن است که هر چه به هدف نزدیکتر شویم مسافت کمتر و میلیم بیشتر میشود و بر عکس هر چه مسافت بیشتر باشد میلیم کمتر میشود.این فرمول سه قسمت دارد که با داشتن دو قسمت آن میتوان قسمت سوم را بدست آورد .یعنی اگر میلیم شیئ مورد نظر و فاصله ناظر تا هدف در دست باشد عرض شیئ بدست می آید و اگر عرض شیئ و میلی ام آن مشخص باشد میتوان فاصله ناظر تا هدف را تعیین کرد.میلی ام را غیر از فرمول فوق میتوان با استفاده از موارد زیر نیز بدست آورد.

بوسیله دوربین دیده بانی

دوربین دیده بانی دارای یک تقسیم بندی بر حسب میلیم می باشد که موقع اندازه گیری میلیم بین دو جسم ، توسط دوربین به آن دو جسم نگاه می کنیم و میلیمی را که فاصله بین دو جسم را پر می کند ،میخوانیم . برای تعیین میلی ام یک جسم زاویه بین دو انتهای ان جسم را با دوربین میخوانیم.

بوسیله میلی ام انگشتان دست

برای اندازه گیری بین دو جسم ، دست خود را کشیده و انگشتان را عمود بر زمین نگه میداریم و چشم مخالف دست را می بندیم ، فاصله بین دو جسم را با کم و زیاد کردن تعداد انگشتان می پوشانیم . جمع میلی ام انگشتانی که دو جسم را پوشانده اند ، میلی ام بین دو جسم میباشد.حال مقدار فاصله بدست آمده را در عدد طول ضرب می کنیم و فاصله تقریبی در عرض بدست می آید.

اندازه انگشتان دست بطور متوسط بر حسب میلی ام

انگشت اشاره (سبّابه ) : 30 میلیم

انگشت میانه (وسط) : 40 میلیم

انگشت سوم (انگشتری ) : 30 میلیم

انگشت کوچک : 25 میلیم

چهار انگشت چسپیده : 125 میلیم

مشت گره کرده نظامی : 180میلیم

پنج انگشت باز ( یک وجب ) : 300 میلیم

تخمین مسافت در شب با استفاده از نور و صدا

چون صدا در هوا با سرعت نسبتاً ثابتی حرکت می کند (333 متر بر ثانیه ) از این خاصیت برای تخمین مسافت میتوان استفاده نمود . بدین ترتیب که در شب به محض دیدن برق دهانه یک جنگ افزار ،شروع به ثانیه شماری (1001 ، 1002 ، 1003 ،1004 ... ) می کنیم و به مجرد اینکه صدای شلیک گلوله را شنیدیم ،شمارش را قطع می کنیم و عددی را که با ثانیه شماری بدست آوردیم در 333 ضرب کرده و فاصله ما تا جنگ افزار بر حسب متر بدست می آید.

تذکر : منظور از صدای شلیک ، صدای اصابت گلوله نیست ، بلکه صدای شلیک قبضه مورد نظر است .
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 - 13:25
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 11 کاربر از shahid_07 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: sky_hero &crounus2000 &vahid_mg &wars &elyas &hasanali &delta-boy &hk416 &mehdi &rasool &yamahdi &


تعداد ارسال ها: 574
تاريخ عضويت: 1 /8 /1392
تعداد تشکر کرده: 10798
تعداد تشکر شده: 2024
ستاد مشترک
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 1 RE تخمین مسافت
اندازه گیری در سیستم های اپتیکی به چه صورت است؟ براساس پرتوهای لیزری یا ...؟
امضاي کاربر : خویشتن شناسی برترین دانش هاست.
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 - 18:32
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 2 کاربر از vahid_mg به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: shahid_07 /hasanali /


تعداد ارسال ها: 56
تاريخ عضويت: 30 /1 /1393
محل زندگي: تهران
تعداد تشکر کرده: 50
تعداد تشکر شده: 248
نیروی قدس سپاه پاسداران
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 2 RE تخمین مسافت
بیشتر توسط لیزر صورت میگیرد.

برای نمونه هم میتوان به laser tracking اشاره کرد ...

از این دستگاه بیشتر براي اندازه گيري قطعات بزرگ و مخصـــوصاً هنگام Set Up كردن يا تنظيم موقعيت آنها هنگام مونتاژ استفاده میشود .
عمدا مجهز به سیستم های محاسباتی نرم افزاری هم هستند ...
جمعه 19 اردیبهشت 1393 - 12:58
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 4 کاربر از shahid_07 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: vahid_mg /crounus2000 /hasanali /mehdi /


تعداد ارسال ها: 56
تاريخ عضويت: 30 /1 /1393
محل زندگي: تهران
تعداد تشکر کرده: 50
تعداد تشکر شده: 248
نیروی قدس سپاه پاسداران
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 3 RE تخمین مسافت
تخمین مسافت با قطب نمای نظامی M1

ازمحل خود گراي هدف را برحسب ميليم ميگيريم وسپس به اين گرا 1600ميليم اضافه يا كم مي كنيم وبا گراي بدست آمده جديد يك نقطه نشاني پيدا مي كنيم و به سمت آن نقطه پيش مي رويم و مسافت دلخواه طي شده را محاسبه مي كنيم . بار ديگر گراي هدف را اندازه ميگيريم و از رابطه زير مسافت در عمق را بدست مي آوريم.
مسافت دلخواه طي شده ( به متر ) = مسافت مبدأ تا هدف ( كيلو متر )
اختلاف دو گراي هدف (به ميليم )
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 - 13:12
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 4 کاربر از shahid_07 به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: crounus2000 /vahid_mg /hasanali /mehdi /


تعداد ارسال ها: 4543
تاريخ عضويت: 26 /6 /1392
محل زندگي: تبریز
تعداد تشکر کرده: 7632
تعداد تشکر شده: 21852
نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 4 RE تخمین مسافت
تصویر: http://www.axgig.com/images/07729738330304546239.jpg
1- تخمین مسافت را تعریف کنید؟

2- منظور از تخمین مسافت چیست؟

3- روش های تخمین مسافت در روز را نام برید؟

4- اندازه گیری مسافت بوسیله یگان صد متری را توضیح دهید؟

5- تخمین مسافت از روی شکل ظاهری را توضیح دهید؟

6- تخمین مسافت از روی نقشه را توضیح دهید؟

7- تخمین مسافت در شب با استفاده از نور و صدا را توضیح دهید؟

8- تخمین مسافت در عرض را توضیح دهید؟

9- در چه مواقعی مسافت کمتر از مقدار حقیقی به نظر می رسد؟

10- در چه مواقعی مسافت بیشتر از مقدار حقیقی به نظر می رسد؟

11- میلیم را تعریف کنید؟

12- اندازه انگشتان بر حسب میلیم را بنویسید؟

13- حداکثر مسافتی را که باید سرباز بتواند تخمین مسافت بزند چقدر است؟

14- اگر فاصله بین دو هدف 125 میلیم باشد، و مسافت ما تا هدف 2000 متر باشد، فاصله بین آن دو هدف چقدر است؟

15- تخمین مسافت با استفاده از دو چشم و انگشت اشاره؟

16- تخمین مسافت بوسیله دوربین دیده بانی؟جواب
1- اندازه گرفتن تقریبی فاصله بین دو نقطه را تخمین مسافت گویند.


2- تنظیم درجه صحیح جنگ افزارها جهت اجرای تیراندازی دقیق بر روی دشمن، گزارش صحیح محل نقاط و هدف ها


3- اندازه گیری مسافت از طریق یگان صدمتری، از روی شکل ظاهری ، از روی نقشه4- این روش برای تخمین مسافت تا 500 متر مورد استفاده قرار می گیرد بطوریکه یک فاصله 100 متری را روی زمین رسم نموده و سپس تعیین می نماییم که ازموضع تا هدف چند تا از این اندازه ها وجود دارد.


5- در مسافت 100 متر شخص به خوبی دیده می شود- در مسافت 200 متر قسمتی از تجهیزات انفرادی ( قمقمه، کوله پشتی) دیده می شود- در مسافت 300 متر، نوع لباس و جنگ افزار به خوبی دیده می شود- در مسافت 400 متر سر از بدن جدا و حرکت دست و پا بخوبی دیده می شود- در مسافت 500 متر سر مانند نقطه سیاهی در روی بدن مشاهده می شود- در مسافت 600 متر سر و بدن به شکل خط سیاهی در بالا کم عرض و در پایین عریض تر دیده می شود.


6- به وسیله خط کش فاصله نقشه ای بین دو نقطه مورد نظر را اندازه گرفته و سپس با استفاده از مقیاس نقشه تبدیل به مسافت حقیقی روی زمین می کنیم.


7- به محض مشاهده برق دهانه لوله جنگ افزار، آغاز به شمارش کرده (1001-1002-1003-1004) و با شنیدن صدای تیر شمارش را قطع می کنیم، سپس اعداد شمرده شده را در 333 متر در ثانیه (سرعت صوت در هوا) ضرب نموده و حاصل آن ، مسافت تقریبی ما تا محل تیراندازی بر حسب متر می شود. (سرعت نور 330 هزار کیلومتر بر ثانیه)8- با استفاده از انگشتان دست، فاصله بین دو نقطه کمکی و هدف را بر حسب میلیم بدست آورده، اعداد بدست آمده را در فاصله تقریبی خودمان تا هدف ضرب کرده و حاصل را بر عدد 1000 تقسیم می کنیم، عدد بدست آمده فاصله بین دو هدف مورد نظر می باشد.


9- هوا زیاد روشن باشد و آفتاب از پشت سر بتابد، هدف در زمین هموار باشد، هدف در سطح آب باشد، جهت از پایین به بالا باشد.


10- هوا تاریک باشد، آفتاب از جلو بتابد، زمینه پشت هدف تیره باشد، جهت از بالا به پایین باشد.


11- زاویه دید یک شی یک متری در فاصله 1000 متری را میلیم گویند


12-انگشت کوچک 25 میلیم- انگشت سوم (انگشتری) و انگشت اشاره (سبابه) 30 میلیم- انگشت وسطی 40 میلیم- چهار انگشت چسبیده 125 میلیم- مشت گره کرده 180 میلیم- پنج انگشت باز 300 میلیم


13- 1000 متر


14- 125*2000/ 25= 250 متر


15- بوسیله یکی از انگشتان خود به هدفی که میخواهید تخمین مسافت بزنید ، نشانه روی کنید و یکی از چشمان خود را ببندید ، سپس آن چشمتان را که باز است ببندید و با چشم دیگرتان نگاه کنید ( در این حالت انگشت خود را روی هدف نمی بینید ، بلکه مقداری جابجا شده ) مقداری که انگشتتان را جابجا می بینید تخمین زده (تخمین مسافت در عرض ) و در عدد ۱۰ ضرب کنید ، حاصلضرب فاصله شما تا هدف بر حسب متر بدست می آید.16- دوربین دیده بانی دارای یک تقسیم بندی بر حسب میلیم می باشد که موقع اندازه گیری میلیم بین دو جسم، توسط دوربین به آن دو جسم نگاه می کنیم و میلیمی را که فاصله بین دو جسم را پر می کند ،میخوانیم . برای تعیین میلی ام یک جسم زاویه بین دو انتهای ان جسم را با دوربین میخوانیم
امضاي کاربر :
یکشنبه 19 شهریور 1396 - 21:45
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 5 کاربر از hasanali به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: asd /mehdi /crounus2000 /alij /rubik /


تعداد ارسال ها: 1
تاريخ عضويت: 30 /8 /1396
محل زندگي: کرج
سن: 18
تعداد تشکر کرده: 3
تعداد تشکر شده: 3
نیروی زمینی سپاه پاسداران
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 5 RE تخمین مسافت
فقط یک سوال در تخمین مسافت بوسیله میلی ام انگشتان

اگر برای مثال در یک جا تانک در 1000متری ما و در جای دیگر سرباز در 1000 متری ما باشد
وقتی که با انگشتان میخاهیم مسافت را بسنجیم برای تانک برای مثال اگر با 2 انگشت کامل پوشانده شود برای انسان با یک انگشت کامل پوشانده میشود
معیار برای محاسبه چیست؟ هردو فاصله یکسان است اما اگر اینطوری حساب کنیم یکی دور و یکی نزدیک تر ب حساب می آیند اما هر دو در یک نقطه هستند
سه شنبه 30 آبان 1396 - 13:31
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 3 کاربر از yamahdi به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: alij /hasanali /asd /


تعداد ارسال ها: 48
تاريخ عضويت: 2 /4 /1396
محل زندگي: Pancevo
سن: 136
تعداد تشکر کرده: 119
تعداد تشکر شده: 109
نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا

پاسخ : 6 RE تخمین مسافت
نقل قول از yamahdi
فقط یک سوال در تخمین مسافت بوسیله میلی ام انگشتان

اگر برای مثال در یک جا تانک در 1000متری ما و در جای دیگر سرباز در 1000 متری ما باشد
وقتی که با انگشتان میخاهیم مسافت را بسنجیم برای تانک برای مثال اگر با 2 انگشت کامل پوشانده شود برای انسان با یک انگشت کامل پوشانده میشود
معیار برای محاسبه چیست؟ هردو فاصله یکسان است اما اگر اینطوری حساب کنیم یکی دور و یکی نزدیک تر ب حساب می آیند اما هر دو در یک نقطه هستند

سلام.

اسمش روشه: تخمین مسافت .. یعنی حدس زدن مسافت.

شاید تانک در 999 متری و ادم در 1001 متری باشه. ولی جفتشون به عنوان 1000 متر شناسایی میشن.

شما هیچ موقع نمیگی 200 متر و یه میلیمتر یا 10 کیلومتر و 1 متر.
سه شنبه 30 آبان 1396 - 15:03
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 3 کاربر از fedordragojlov به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: yamahdi /hasanali /asd /


تعداد ارسال ها: 900
تاريخ عضويت: 15 /11 /1393
محل زندگي: شاهرود
تعداد تشکر کرده: 10537
تعداد تشکر شده: 4748
نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا

پاسخ : 7 RE تخمین مسافت
نقل قول از yamahdi
فقط یک سوال در تخمین مسافت بوسیله میلی ام انگشتان

اگر برای مثال در یک جا تانک در 1000متری ما و در جای دیگر سرباز در 1000 متری ما باشد
وقتی که با انگشتان میخاهیم مسافت را بسنجیم برای تانک برای مثال اگر با 2 انگشت کامل پوشانده شود برای انسان با یک انگشت کامل پوشانده میشود
معیار برای محاسبه چیست؟ هردو فاصله یکسان است اما اگر اینطوری حساب کنیم یکی دور و یکی نزدیک تر ب حساب می آیند اما هر دو در یک نقطه هستند


بالا گفته شده که فاصله بین دو هدف رو باید با انگشتان بپوشانیم ! نه خود هدف !

مثلا اگر فقط یک شی در یک بیابان بود خب اینجا باید از نقطه کمکی استفاده کنیم چون نیاز به دو نقطه داریم !
سه شنبه 30 آبان 1396 - 16:25
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 3 کاربر از alij به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: yamahdi /hasanali /asd /


تعداد ارسال ها: 4543
تاريخ عضويت: 26 /6 /1392
محل زندگي: تبریز
تعداد تشکر کرده: 7632
تعداد تشکر شده: 21852
نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 8 RE تخمین مسافت
نقل قول از yamahdi
فقط یک سوال در تخمین مسافت بوسیله میلی ام انگشتان

اگر برای مثال در یک جا تانک در 1000متری ما و در جای دیگر سرباز در 1000 متری ما باشد
وقتی که با انگشتان میخاهیم مسافت را بسنجیم برای تانک برای مثال اگر با 2 انگشت کامل پوشانده شود برای انسان با یک انگشت کامل پوشانده میشود
معیار برای محاسبه چیست؟ هردو فاصله یکسان است اما اگر اینطوری حساب کنیم یکی دور و یکی نزدیک تر ب حساب می آیند اما هر دو در یک نقطه هستند


سلام
دوست عزیزم
اگر توجه کنید عرض شده است

تخمین مسافت در عرض، یعنی فاصله بین دو نقطه که هر دو در فاصله 1000متری هست
نه اینکه مسافت بین خود ما تا شی مورد نظر

ارادت
امضاي کاربر :
سه شنبه 30 آبان 1396 - 20:10
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 1 کاربر از hasanali به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: asd /


تعداد ارسال ها: 4543
تاريخ عضويت: 26 /6 /1392
محل زندگي: تبریز
تعداد تشکر کرده: 7632
تعداد تشکر شده: 21852
نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا
انجمن آي آر ارتش

پاسخ : 9 RE تخمین مسافت
❌ تعریف تخمین مسافت

اندازه گرفتن تقریبی فاصله بین دو نقطه را تخمین مسافت گویند.

❌ منظور تخمین مسافت

تنظیم درجه صحیح جنگ افزارها جهت اجرای تیراندازی دقیق بر روی دشمن، گزارش صحیح محل نقاط و هدف ها

❌ روش های تخمین مسافت در روز

اندازه گیری مسافت از طریق یگان صدمتری، از روی شکل ظاهری ، از روی نقشه

❌ اندازه گیری مسافت بوسیله یگان صد متری

این روش برای تخمین مسافت تا 500 متر مورد استفاده قرار می گیرد بطوریکه یک فاصله 100 متری را روی زمین رسم نموده و سپس تعیین می نماییم که ازموضع تا هدف چند تا از این اندازه ها وجود دارد.

❌ تخمین مسافت از روی شکل ظاهری

در مسافت 100 متر شخص به خوبی دیده می شود- در مسافت 200 متر قسمتی از تجهیزات انفرادی ( قمقمه، کوله پشتی) دیده می شود- در مسافت 300 متر، نوع لباس و جنگ افزار به خوبی دیده می شود- در مسافت 400 متر سر از بدن جدا و حرکت دست و پا بخوبی دیده می شود- در مسافت 500 متر سر مانند نقطه سیاهی در روی بدن مشاهده می شود- در مسافت 600 متر سر و بدن به شکل خط سیاهی در بالا کم عرض و در پایین عریض تر دیده می شود.

❌ تخمین مسافت از روی نقشه

به وسیله خط کش فاصله نقشه ای بین دو نقطه مورد نظر را اندازه گرفته و سپس با استفاده از مقیاس نقشه تبدیل به مسافت حقیقی روی زمین می کنیم.

❌تخمین مسافت در شب با استفاده از نور و صدا

به محض مشاهده برق دهانه لوله جنگ افزار، آغاز به شمارش کرده (1001-1002-1003-1004) و با شنیدن صدای تیر شمارش را قطع می کنیم، سپس اعداد شمرده شده را در 333 متر در ثانیه (سرعت صوت در هوا) ضرب نموده و حاصل آن ، مسافت تقریبی ما تا محل تیراندازی بر حسب متر می شود. (سرعت نور 330 هزار کیلومتر بر ثانیه)

❌ تخمین مسافت در عرض

با استفاده از انگشتان دست، فاصله بین دو نقطه کمکی و هدف را بر حسب میلیم بدست آورده، اعداد بدست آمده را در فاصله تقریبی خودمان تا هدف ضرب کرده و حاصل را بر عدد 1000 تقسیم می کنیم، عدد بدست آمده فاصله بین دو هدف مورد نظر می باشد.

❌ مواقعی که مسافت کمتر از مقدار واقعی به نظر میرسد.

هوا زیاد روشن باشد و آفتاب از پشت سر بتابد، هدف در زمین هموار باشد، هدف در سطح آب باشد، جهت از پایین به بالا باشد.

❌ در چه مواقعی مسافت بیشتر به نظر میرسد .

هوا تاریک باشد، آفتاب از جلو بتابد، زمینه پشت هدف تیره باشد، جهت از بالا به پایین باشد.

❌ تعریف میلیم

زاویه دید یک شی یک متری در فاصله 1000 متری را میلیم گویند.

❌ اندازه انگشتان بر حسب میلیم

انگشت کوچک 25 میلیم- انگشت سوم (انگشتری) و انگشت اشاره (سبابه) 30 میلیم- انگشت وسطی 40 میلیم- چهار انگشت چسبیده 125 میلیم- مشت گره کرده 180 میلیم- پنج انگشت باز 300 میلیم

❌ حداکثر مسافت تخمین

1000 متر

❌ فاصله بین دو هدف 125 میلیم است و فاصله سرباز تا هدف 2000 متر فاصله دو هدف؟

2000m=2km
125×2=250 m


❌ تخمین مسافت با دوچشم و انگشت اشاره

بوسیله یکی از انگشتان خود به هدفی که میخواهید تخمین مسافت بزنید ، نشانه روی کنید و یکی از چشمان خود را ببندید ، سپس آن چشمتان را که باز است ببندید و با چشم دیگرتان نگاه کنید ( در این حالت انگشت خود را روی هدف نمی بینید ، بلکه مقداری جابجا شده ) مقداری که انگشتتان را جابجا می بینید تخمین زده (تخمین مسافت در عرض ) و در عدد ۱۰ ضرب کنید ، حاصلضرب فاصله شما تا هدف بر حسب متر بدست می آید.

❌ تخمین مسافت به وسیله دوربین

دوربین دیده بانی دارای یک تقسیم بندی بر حسب میلیم می باشد که موقع اندازه گیری میلیم بین دو جسم، توسط دوربین به آن دو جسم نگاه می کنیم و میلیمی را که فاصله بین دو جسم را پر می کند ،میخوانیم . برای تعیین میلی ام یک جسم زاویه بین دو انتهای ان جسم را با دوربین میخوانیم.
امضاي کاربر :
پنجشنبه 02 فروردین 1397 - 19:52
نقل قول تشکر گزارش به مديريت ارسال پيام خصوصي
تشکر شده: 2 کاربر از hasanali به خاطر اين مطلب مفيد تشکر کرده اند: aliesmaili /asd /برای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.
انجمن نظامی آی آر ارتشسايت نظامي آي آر ارتش در مرداد ماه سال 1391 تاسيس و براي بالابردن معلومات نظامي پارسي زبانان جهان راه اندازي شده است.اين سايت به هيچ ارگان دولتي و نظامي وابسته نيست و کاملا شخصي مي باشد.تمامي حقوق مطالب براي سايت آي آر ارتش محفوظ مي باشد.
ضمنا کپي برداري از مطالب انجمن و سايت با ذکر منبع باعث خوشنودي ماست.ايميل پست الکترونيکي مديريت سايت : ir.artesh@yahoo.com