آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با نفربر BMP-1

27 / 04 / 1392 | 18:8 | 3429 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر