آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

خط نشانه گیری با اسلحه (قسمت دوم)

06 / 03 / 1392 | 18:44 | 4363 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر