آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با اجزای اصلی موشک ها((مقاله های دانشجویی/تخصصی))

12 / 06 / 1391 | 8:24 | 4434 بازدید

آشنایی با اجزای اصلی موشک ها

امروزه تعداد متنوعی از موشکها موجود است و اغلب آنها اختلاف عمده ای باهم دارند. با این وصف ، موشکها در قسمتهای اصلی تشکیل دهنده شبیه به هم هستند.

هر موشک از چهار قسمت اصلی به نام سازه (AIRFAME) ، سیستم هدایت موشک (GUIDANCE SYSTEM) ، کلاهک یا سرجنگی (WarHead) ، بخش پیشران (Prou plision unit) یا موتور که نیروی لازم را برای هدایت موشک به جلو و سمت هدف تامین می نماید، تشکیل شده است.........

# ذخیره‌ی تصویر