آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

مشخصات و اطلاعات مختصر از راکت های ساخت ایران

21 / 05 / 1391 | 23:47 | 8123 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر