آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با تانک اصلی میدان نبرد چلنچر2 / challenger 2 + عکس و فیلم

14 / 01 / 1392 | 18:11 | 4805 بازدید

به نام خدا

تانک چنلجر2 جدید ترین تانک زراد خانه ارتش انگلستان بحساب می آید که جایگزین سری تانک های چلنجر1 این کشور شده است.زره چابهام نسل جدید این تانک شهرت فراوانی دارد و در نتیجه مقاومت زیاد این زره، این تانک لقب مقاوم ترین تانک ناتو را یدک می کشد. تانک چلنجر2 علاوه بر ارتش انگلستان در ارتش عمان نیز عملیاتی است.
طراحی و ساخت تانک چلنجر نخستین بار توسط کارخانجات اسلحه سازی سلطنتی انگلستان (ROF) انجام شد...........

# ذخیره‌ی تصویر