آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

تانک های ناشناخته ایرانی

22 / 07 / 1393 | 15:25 | 8545 بازدید
تانک مبارز در اصل مدل بهینه‌‌سازی شده تانک چیفتن در ایران است. تانک چیفتن در سال ۱۹۶۶ در بریتانیا تولید و از سال ۱۹۷۲ وارد ارتش ایران شد. در طول سال‌های اخیر، تغییرات زیادی بر روی تانک چیفتن انجام گرفت.

عکس مرتبط به موضوع نیست.

# ذخیره‌ی تصویر