آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

موشک(قسمت اول-موشک چیست)

05 / 05 / 1391 | 18:39 | 2405 بازدید

؟موشک چیست

 

موشک پرتابه ای است که با نیروی واکنش ناشی از خروج گاز حرکت می کند.
درموشک،ماده اکسید کننده نیز به همراه سوخت حمل می شود و سوختن سوخت در آن نیازی به اکسیژن هوا ندارد.از این دید موشک کاملا شبیه راکت است.تنها تفاوت اساسی موشک و راکت در امکان هدایت موشک پس از پرتاب است.......
# ذخیره‌ی تصویر