آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

حالات تیر اندازی با کلت یا تپانچه

09 / 04 / 1392 | 19:32 | 7772 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر