آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

مسلسل کالیبر 7.62 میلیمتری روسی А545 از کمپانی دگتریف

21 / 06 / 1395 | 15:46 | 1457 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر