آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

فشنگهای با مرمی جدید از کمپانی ایتالیائی CompBullet

31 / 04 / 1395 | 11:17 | 1114 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر