آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

ناوشکن ضدهوایی Smetlivy ، پاسدار تیزهوش آسمان

25 / 06 / 1392 | 12:6 | 2273 بازدید

ناوشکن چیست

22 / 05 / 1391 | 16:12 | 1519 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر