آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با پهباد Hermes 180 ساخت رژيم اشغالگر قدس

08 / 11 / 1392 | 10:38 | 1471 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر