آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

جدید ترین دست آوردها: «تندر»؛ آخرین حلقه زنجیره قدرت کوبنده ایران در دریا

27 / 08 / 1391 | 13:12 | 2933 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر