آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

هواپیمای باربری نظامیAN-70 آنتونف

22 / 05 / 1394 | 20:31 | 1633 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر