آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با راکت انداز ویرانگر روسی

18 / 08 / 1391 | 20:15 | 1735 بازدید
# ذخیره‌ی تصویر