تبلیغات یکی از راه های کسب بازدید برای سایت و وبلاگ می باشد.

از اینرو تبلیغات هدفمند از طریق سایت های هم موضوع بهترین راه کسب بازدید برای وبلاگ و وبسایت شما می باشد.

سایت نظامی آی آر ارتش به عنوان مرجع مطالب نظامی محیط مناسبی برای تبلیغات سایت ها و وبلاگ های هم موضوع می باشد. 

تبلیغات در سایت ما با بسیاری از سایت های دیگر تفاوت اساسی دارد.شما با کمترین میزان پرداخت می توانید بیشترین سود دهی را داشته باشید.


هزینه تبلیغات در سایت به شرح زیر می باشد:

هزینه در جایگاه ویژه در ماه 15000 تومان(بالای اسلایدر)

در مکان بالای پست و زیر لینک های مهم ماهیانه 12000 تومان

در جایگاه زیر پست های سایت ماهانه 10000 تومان

در جایگاه تبلیغات در بلاک سمت راست سایت ماهانه 10000 تومان

در جایگاه ویژه انجمن (بالا) ماهانه 15000 تومان

در جایگاه تبلیغات زیر آرم سایت در انجمن ماهانه 12000 تومان

در جایگاه تبلیغات در زیر پست های انجمن ماهانه 10000 تومان


در صورت پرداخت نقدی سه ماهه 10 روز رایگان جدا از مدت تعیین شده و در صورت پرداخت نقدی شش ماه 20 روز و یکساله 45 روز از تبلیغ رایگان برخوردار می شوید


در صورت تمایل برای دریافت اطلاعات حساب با ایمیل زیر مکاتبه کنید:

ir.artesh@yahoo.com