آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

اولین تصاویر از جدیدترین رادارهای ایران برای کشف رادار گریز ها منتشر شد

07 / 12 / 1391 | 11:34 | 15771 بازدید

به نام خدا

رادار مذکور که برای اولین بار به نمایش درآمده می تواند به صورت همزمان 120 هدف هوایی مختلف را کشف و رهگیری کند. از دیگر خصوصیات این رادار جدید که یک مزیت مهم برای آن به حساب می آید زمان کم برای استقرار و یا مهیا شدن آن برای حرکت است......

# ذخیره‌ی تصویر