آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

سامانه راکت انداز خود کششی گردباد (سمرچ)

20 / 08 / 1392 | 14:12 | 2914 بازدید

سامانه راکت انداز خود کششی گردباد (سمرچ)
در کشور ما خیلی از مردم با سامانه پرتاب راکت انداز کاتیوشا که در جنگ عراق با ایران توسط دو طرف درگیر در جنگ بر علیه مواضع نیروهای یکدیگر بکاربردندآشنا هستند.برتری سامانه راکت انداز های نسبت به سیستم توپخانه در این است که راکت های شلیک شده پس از خروج از لانچرها نصب شده بر روی کامیون ها از نیروی پیشرانه راکتی خود استفاده می‌کنند و تنها به انرژی ایجاد شده توسط عملکرد داخلی سلاح متکی نیستند این نیروی پیشرانه راکتی باعث می‌شود تا راکت‌اندازها قادر به شلیک مواد منفجره زیادتری نسبت به وزن و اندازه خود باشند و حسن دیگر این راکتها نسبت به توپخانه جابجائی و تغییر سریع موقعیت خود پس از شلیک راکتها به سوی هدف می باشد و از آتش متقابل دشمن در امان می باشند.

راکت انداز روسی گردباد

با این شرایط آنها برتری بیشتری نسبت به سیستم توپخانه در هر ارتشی را دارا می باشند............

# ذخیره‌ی تصویر