آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

آشنایی با راکت شمل – ام روسیه

03 / 09 / 1392 | 11:12 | 3944 بازدید
  موشک اندازهای تیپ ار پی جی-7  که در جنگ ایران و عراق مورد استفاده زیادی قرار گرفت تاریخچه بسیاری قدیمی دارند اولین بار نیروهای آلمانی در جنگ دوم جهانی از چند مدل  مشابه  بنام پانزر فاست  و افینرر بر علیه نیروهای متفقین کردند.

در جنگ جهانی دوم نیروهای امریکای از اسلحه نارنجک انداز ضد تانک دیگری به نام بازوکا بهره بردند............
# ذخیره‌ی تصویر