آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

شبیه ساز زیردریایی غدیر،راهی برای آموزش افسران دریایی

07 / 09 / 1391 | 15:47 | 3096 بازدید

به نام خدا

ایران با بومی سازی بحث شبیه سازهای زیر سطحی گام بزرگی را درعرصه خودکفایی دفاعی برداشته است و توانسته است به عنوان هفتمین کشور دارای این فناوری در جهان شناخته شود. این شبیه ساز دارای 13 سناریوی آموزشی و 20 سناریوی کنترل صدمات است...........

# ذخیره‌ی تصویر