آی آر ارتش

متفاوت ترین سایت نظامی در ایران

نگاهی به مشخصات پهپاد شکار شده آمریکایی

14 / 09 / 1391 | 17:50 | 2961 بازدید

به نام خدا

نگاهی به مشخصات پهپاد شکار شده آمریکایی

پهپاد اسکن ایگل در دست سپاه

سپاه نیوز: پهپاد "اسکن ایگل" که از عرشه ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس با مأموریت جاسوسی مراکز نظامی حساس و هسته ای به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران وارد شده است به رغم جثه کوچک دارای دوربین های پیشرفته جاسوسی با آخرین فناوری های روز جهانی است.......

# ذخیره‌ی تصویر